چه چیزی باعث می شود یک قلاب خود قفل متفاوت از قلاب های دیگر باشد؟

What Makes a Self Locking Hook Different from Other Hooks?

چه چیزی باعث می شود یک قلاب خود قفل متفاوت از قلاب های دیگر باشد؟

ممکن است 28، 2024

The main advantage of self locking hooks is that it will close itself when you’re loading it, which makes operations much safer.

With a spring-loaded latch on a sling hook, it’s a little bit cheaper because it’s just a single-forged piece with a metal latch attached.  Self-locking hooks are two forged pieces with a more complex spring design.  For swivel hooks, there are multiple forged pieces of metal.